Eld

Skogen och tekniken

Kjell får fart på brasan med hjälp av bl.a. björknäver. Sedan sätts träbitarna till tjäran in i elden, liksom de färska små pinnarna av björk, bok, asp och ek som sedan ska bli ritkol.


Förra bilden Nästa bild Skolsidorna