Valövervakare

FN:s valövervakare.

Valet var väl övervakat. Bl.a. dessa valobservatörer från FN fanns på plats. Dessutom hade hela världspressen representanter som rapporterade om vad som hände.


Förra bilden Nästa bild Nicaraguasidorna