Fysikundervisning

Fysiklaboratorium i Somotillo.

Här besöker jag en skola i Somotillo, en liten by i norra delen av regionen. Läraren får hjälp med hur han ska använda och avläsa en svensk voltmeter. Den här laborationsutrustningen skänktes som bistånd till Nicaragua efter revolutionen 1979 och är den direkta anledningen till att jag åkte iväg dit. Man visste helt enkelt inte hur man skulle använda den alltför avancerade utrustningen. I den region jag arbetade fanns likadan svensk utrustning på totalt fyra av de drygt 20 högstadie- och gymnasieskolorna. Jag instruerade lärarna vid de besök jag gjorde, men utvecklade så småningom mitt arbete till att hålla kurser för andra än dessa fysikärare i hur man kunde göra experiment med enkelt materiel som var lättare att få tag på.


Förra bilden Nästa bild Nicaraguasidorna