Barn

Blivande skolbarn.

De här barnen har större tur än de föregående. De står vid väggen av vad som är en blivande skolbyggnad. Skolan byggs av en svensk s.k. byggbrigad, som var i Nicaragua 1988 för att hjälpa till att bygga skolor. Sandinisterna satsade mycket på just utbildning efter att de tagit över makten i landet. När revolutionen ägde rum 1979 var ca 50 % av befolkningen analfabeter. Genom en stor alfabetiseringskampanj precis efter maktövertagandet lyckades man sänka analfabetismen till 12 %. För detta fick man ett pris av UNESCO.


Förra bilden Nästa bild Nicaraguasidorna