Buss

Överfylld buss.

P.g.a. bristen på fortskaffningsmedel var de få bussarna alltid överfulla. På sätena avsedda för två personer satt åtminstone tre. I gången mellan sätena var det överfullt och jag tror faktiskt att jag en gång lyckades stå och somna, uppstöttad i trängseln. Som synes satte man sig också på taket och hängde oftast också ut från dörröppningarna.


Förra bilden Nästa bild Nicaraguasidorna