Äldre bebyggelse

Äldre bebyggelse.

De människor som ockuperade det här området för ett antal år sedan hade tur och blev aldrig bortkörda, som de allra flesta faktiskt blir. I stället blev husen alltmer gedigna i takt med att man satsade på sitt boende. Här frodas företagssamheten och idérikedomen.


Förra bilden Nästa bild Nicaraguasidorna