Karamellaffär

Karamellaffär i väntan på trettondagen

En viktig högtid för alla italienska barn är trettondagen, då 'la Befana' (häxan) besöker hemmen för att lämna en fylld strumpa. Har barnet varit snällt så finns det karameller eller pengar i strumpan. Har det varit ett elakt barn får det bara kolbitar i strumpan. Men vem näns ge kolbitar till ett barn numera? I stället så tillverkar man godis i form av svarta kolbitar.
I karamellaffären här ser du en hel hop 'befanor' med sina kvastar.


Förra bilden Nästa bild Italiensidorna